ประกาศข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading...

ประกาศรับสมัครงาน

Loading...

            ตรวจโรคทั่วไป

[ในเวลาราชการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.]

[นอกเวลาราชการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 น. -20.30 น.]

[วันเสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.30 น. - 12.00 น.]

[วันหยุดนักขัตฤกษ์ : เวลา 08.30 น. - 16.00 น.]

               คลินิกพิเศษ

[วันจันทร์ คลินิกวัณโรค,บำบัดยาเสพติด,ไต,จิตเวช : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันอังคาร คลินิกเบาหวาน ,บำบัดยาเสพติด,จิตเวช : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันพุธ คลินิกเบาหวาน,คลินิกนภา : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันพฤหัสบดี คลินิกความดัน,ผู้สูงอายุ : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันศุกร์ คลินิกหอบหืด,อดบุหรี่ : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

               ทันตกรรม

[ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30 น.-16.00 น.]

 [นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 16.30 น.-20.00 น.]

            แพทย์แผนไทย

[ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30 น.-16.00 น.]

[นอกเวลา วันจันทร์-พฤหัสบดี : เวลา 16.30 น. - 20.00 น.]

[นวด - ประคบสมุนไพร - อบไอน้ำ - ดูแลมารดาหลังคลอด - ยาสมุนไพร]

ผู้ป่วยนอก

ในเวลา  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00น.

นอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 น. -20.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

คลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง

วันจันทร์ คลินิกวัณโรค,บำบัดยาเสพติด,ไต,จิตเวช เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันอังคาร คลินิกเบาหวาน ,บำบัดยาเสพติด,จิตเวช เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันพุธ คลินิกเบาหวาน,คลินิกนภา เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี คลินิกความดัน,ผู้สูงอายุ เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันศุกร์ คลินิกหอบหืด,อดบุหรี่ เวลา8.00 น.-16.00 น.

คลินิกทันตกรรม

ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.

นอกเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 น.-20.00 น.

คลิกนิกแพทย์แผนไทย

ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.

นอกเวลา วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30 น. - 20.00 น.

นวด - ประคบสมุนไพร - อบไอน้ำ - ดูแลมารดาหลังคลอด - ยาสมุนไพร

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ป่วยใน

เยี่ยมผู้ป่วยเวลา  10.00 น. - 20.00 น.

สูติกรรม

เยี่ยมผู้ป่วยเวลา  10.00 น. - 20.00 น.

องค์กรแพทย์และพยาบาล

ในเวลา  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00น.

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ในเวลา  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.30น.

 

แผนผังองค์กร

กิจกรรม รพ.คลองท่อม

District Health Data Center

District Health Data Center (DHDC)
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ

Find out more

คู่มือและเอกสาร

Download คู่มือเอกสารและวิชาการ

Find out more

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด โปรแกรมต่างๆ

Find out more

อื่นๆ

อื่นๆ

Find out more

CONNECT WITH US