ตรวจโรคทั่วไป

[ในเวลาราชการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.]

[นอกเวลาราชการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 น. -20.30 น.]

[วันเสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.30 น. - 12.00 น.]

[วันหยุดนักขัตฤกษ์ : เวลา 08.30 น. - 16.00 น.]

               คลินิกพิเศษ

[วันจันทร์ คลินิกวัณโรค,บำบัดยาเสพติด,ไต,จิตเวช : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันอังคาร คลินิกเบาหวาน ,บำบัดยาเสพติด,จิตเวช : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันพุธ คลินิกเบาหวาน,คลินิกนภา : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันพฤหัสบดี คลินิกความดัน,ผู้สูงอายุ : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

[วันศุกร์ คลินิกหอบหืด,อดบุหรี่ : เวลา8.00 น.-16.00 น.]

               ทันตกรรม

[ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30 น.-16.00 น.]

 [นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 16.30 น.-20.00 น.]

            แพทย์แผนไทย

[ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30 น.-16.00 น.]

[นอกเวลา วันจันทร์-พฤหัสบดี : เวลา 16.30 น. - 20.00 น.]

[นวด - ประคบสมุนไพร - อบไอน้ำ - ดูแลมารดาหลังคลอด - ยาสมุนไพร]

ประกาศข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครงาน


ผู้ป่วยนอก

ในเวลา  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00น.

นอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 น. -20.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

คลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง

วันจันทร์ คลินิกวัณโรค,บำบัดยาเสพติด,ไต,จิตเวช เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันอังคาร คลินิกเบาหวาน ,บำบัดยาเสพติด,จิตเวช เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันพุธ คลินิกเบาหวาน,คลินิกนภา เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี คลินิกความดัน,ผู้สูงอายุ เวลา8.00 น.-16.00 น.

วันศุกร์ คลินิกหอบหืด,อดบุหรี่ เวลา8.00 น.-16.00 น.

คลินิกทันตกรรม

ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.

นอกเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 น.-20.00 น.

คลิกนิกแพทย์แผนไทย

ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.

นอกเวลา วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30 น. - 20.00 น.

นวด - ประคบสมุนไพร - อบไอน้ำ - ดูแลมารดาหลังคลอด - ยาสมุนไพร

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ป่วยใน

เยี่ยมผู้ป่วยเวลา  10.00 น. - 20.00 น.

สูติกรรม

เยี่ยมผู้ป่วยเวลา  10.00 น. - 20.00 น.

องค์กรแพทย์และพยาบาล

ในเวลา  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00น.

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ในเวลา  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.30น.

 

แผนผังองค์กร

กิจกรรม รพ.คลองท่อม

CONNECT WITH US