ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

Continue Reading

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นดีมาก รอบ 1 ตุลาคม 2561

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

Continue Reading

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิด จำนวน 11 รายการ)

ตารางประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด

Continue Reading