Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ 2561

nont/ กรกฎาคม 3, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, สำหรับเจ้าหน้าที่

ให้ทุกหน่วยงานบันทึกแบบสำรวจความต้องการใช้งานวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 12 ก.ค. 2560 เพื่อพิจารณาจัดซื้อตามแผนความต้องการ

ประกาศ”ผลการคัดเลือก”บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

nont/ มีนาคม 13, 2017/ NEW !!!, ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ DOWNLOAD

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

nont/ มีนาคม 10, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ DOWNLOAD!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

nont/ มีนาคม 1, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) job-pasadu-name-test

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง(เงินเหลือจ่าย) รายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2555-2558

nont/ กุมภาพันธ์ 28, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง(เงินเหลือจ่าย) รายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2555-2558 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบที่ยังไม่ดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2556

nont/ กุมภาพันธ์ 28, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบที่ยังไม่ดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับหน่วยบริการ โรงพยาบาลคลองท่อม ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ2560 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ90)

nont/ กุมภาพันธ์ 28, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ2560 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ90) โรงพยาบาลคลองท่อม ดาวน์โหลด