Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอข้อมูลการบริการจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลคลองท่อม

nont/ กันยายน 12, 2017/ Download, ข่าว/ประชาสัมพันธ์, สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอข้อมูลการบริการจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลคลองท่อม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) DOWNLOAD

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

pong kewsrisod/ สิงหาคม 24, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) DOWNLOAD

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

pong kewsrisod/ สิงหาคม 24, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) DOWNLOAD

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

nont/ สิงหาคม 15, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) DOWNLOAD

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิด จำนวน 11 รายการ)

Kanjaporn Kaewmanee/ สิงหาคม 10, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่

ตารางประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด

แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ 2561

nont/ กรกฎาคม 3, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, สำหรับเจ้าหน้าที่

ให้ทุกหน่วยงานบันทึกแบบสำรวจความต้องการใช้งานวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 12 ก.ค. 2560 เพื่อพิจารณาจัดซื้อตามแผนความต้องการ

ประกาศ”ผลการคัดเลือก”บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

nont/ มีนาคม 13, 2017/ NEW !!!, ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ DOWNLOAD

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

nont/ มีนาคม 10, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ DOWNLOAD!!