ผลการดำเนินงานตามภาระกิจหลัก:การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลการดำเนินงานตามภาระกิจหลัก

Continue Reading

แนวทางปฏิบัติ(CPG) การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

Continue Reading

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

Continue Reading

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองท่อม

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตฯ

Continue Reading

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ita1

Continue Reading

ประกาศโรงพยาบาลคลองท่อม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน-15ม […]

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

Continue Reading

ประกาศการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามภารกิจหลัก พ.ศ.2561 “การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง(การคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง)”

ประกาศการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามภารกิจหลัก

Continue Reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน6ตำแหน่ง7อัตรา

Continue Reading