Category Archives: สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอข้อมูลการบริการจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลคลองท่อม

nont/ กันยายน 12, 2017/ Download, ข่าว/ประชาสัมพันธ์, สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอข้อมูลการบริการจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลคลองท่อม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) DOWNLOAD

แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ 2561

nont/ กรกฎาคม 3, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, สำหรับเจ้าหน้าที่

ให้ทุกหน่วยงานบันทึกแบบสำรวจความต้องการใช้งานวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 12 ก.ค. 2560 เพื่อพิจารณาจัดซื้อตามแผนความต้องการ

ป้องกัน: แนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ตามข้อบังคับของ สสจ.กระบี่

nont/ พฤศจิกายน 17, 2016/ NEW !!!, ข่าว/ประชาสัมพันธ์, คู่มือทางวิชาการ, สำหรับเจ้าหน้าที่

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน