Category Archives: NEW !!!

ประกาศ”ผลการคัดเลือก”บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

nont/ มีนาคม 13, 2017/ NEW !!!, ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ DOWNLOAD

ป้องกัน: แนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ตามข้อบังคับของ สสจ.กระบี่

nont/ พฤศจิกายน 17, 2016/ NEW !!!, ข่าว/ประชาสัมพันธ์, คู่มือทางวิชาการ, สำหรับเจ้าหน้าที่

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน