Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Kanjaporn Kaewmanee/ มิถุนายน 29, 2017/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

Kanjaporn Kaewmanee/ มิถุนายน 29, 2017/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประกาศราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน คุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

Kanjaporn Kaewmanee/ มิถุนายน 23, 2017/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาidding) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการที่ 1-2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการที่ 3-4 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการที่ 5-9

รายงานข้อมูลบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างกับโรงพยาบาลคลองท่อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Kanjaporn Kaewmanee/ มิถุนายน 19, 2017/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างกับโรงพยาบาลคลองท่อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ(บริหาร) แบบรายงานข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ บริหาร2 แบบรายงานข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ชันสูตร แบบรายงานข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง เภสัชกรรม แบบรายงานข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รั

Read More

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Kanjaporn Kaewmanee/ พฤษภาคม 23, 2017/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Kanjaporn Kaewmanee/ พฤษภาคม 23, 2017/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงิน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการที่ 1-2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการที่ 3-4 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการที่ 5-9