ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ โดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง(เงินเหลือจ่าย) รายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2555-2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง(เงินเหลือจ่าย) รายการค่าบริการทางการแพทย์ที่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบที่ยังไม่ดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ2560 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ90)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบล