ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจสารชีวเคมีในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมระบบสุญญากาศ จำนวน 1 งาน

Continue Reading