ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง(ULV) ชนิดติดตั้งในรถยนต์

ประกาศราคากลางเครื่องพ่นฝอยละออง(ULV) ชนิดติดตั้งในรถยนต์

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นฝอยละออง(ULV) ชนิดติตตั้งในรถยนต์