ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ โดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2

ราคากลางครั้งที่2 หน้า1-15.PDF
ราคากลางครั้งที่2 หน้า16-25.PDF

ใส่ความเห็น