ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯโดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2

Kanjaporn Kaewmanee/ กุมภาพันธ์ 20, 2017/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่
เอกสารเสนอราคาจ้าง หน้า1-3
เอกสารเสนอราคาจ้าง หน้า 4-5
เอกสารเสนอราคาจ้าง หน้า6-10

Leave a Comment