ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯโดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2

ประกาศจังหวัดกระบี่
เอกสารเสนอราคาจ้าง หน้า1-3
เอกสารเสนอราคาจ้าง หน้า 4-5
เอกสารเสนอราคาจ้าง หน้า6-10

ใส่ความเห็น