แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ2560 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ90)

nont/ กุมภาพันธ์ 28, 2017/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ2560 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ90) โรงพยาบาลคลองท่อม
ดาวน์โหลด

Leave a Comment