ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

/ ข่าว/ประชาสัมพันธ์, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
job-pasadu-name-test

Share this Post

Leave a Comment