ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ

ตารางประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ

เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับเด็ก

เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กดิจิติล

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทอล ตัวเลขบอกทศนิยม

เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนที่ติดตั้งบนรถ

เครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบตั้งพื้น

เครื่องวัดความดันโลหิตปรอทแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบละเอียด

ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ

เตรื่องดูดเสมหะ

เตียงทำคลอด

แผ่นประคบร้อนขนาดมาตรฐาน

รถเข็นพยาบาล

Leave a Comment