ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสแตนเลสพร้อมประตูและป้ายชื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 198 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment