ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 13 เครื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประกาศราคากลางปปช.

คุณลักษณะเฉพาะ

ใส่ความเห็น