ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน.doc

คุณลักษณะเฉพาะ

ใส่ความเห็น