ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผน

ใส่ความเห็น