ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซ่อมแซมรั้วลวดหนาม (12 เส้น) ความยาวไม่น้อยกว่า 478เมตร)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซ่อมแซมรั้วลวดหนาม)

ใส่ความเห็น