ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแผซมรั้วลวดหนาม แบบ12 เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 478 เมตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
DOC080319-08032019140019

ใส่ความเห็น