ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  • by

     เมื่อวันที่ 7 กพ 2562 คณะผู้บริหารคลองท่อมโดยการนำของ นพ.นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลคลองท่อม ได้จัดการแถลงประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร