ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ITA ปี 2562 การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 7 กพ 2562 คณะผู้บริหารคลองท่อมโดยการนำของ นพ.นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลคลองท่อม ได้จัดการแถลงประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

ใส่ความเห็น