ย้อนรอยวิถีไทย ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายแพทย์นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองท่อม ร่วมทำบุญครบรอบ 34 ปีโรงพยาบาล(พิธีพุทธ และอิสลาม) “ย้อนรอยวิถีไทย ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว” และกิจกรรมรดน้ำสูงสูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น