ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กค 9273 กบ จำนวน 1 คัน

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจสารชีวเคมีในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading