ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๖๓ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๖๓ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

Scan0456