ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เบาหวานและอาหารว่างของผู้ป่วยโควิด-19ของโรงพยาบาลคลองท่อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)

  • by
เอกสารประกาศประกวดราคา-1