ประกาศเผยแพร่แผนซื้อชุดตรวจ Covid-19 Ag Rapid Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)