ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ

ตารางประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
DOWNLOAD

เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับเด็ก
DOWNLOAD

เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่
DOWNLOAD

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กดิจิติล
DOWNLOAD

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทอล ตัวเลขบอกทศนิยม
DOWNLOAD

เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนที่ติดตั้งบนรถ
DOWNLOAD

เครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์
DOWNLOAD

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบตั้งพื้น
DOWNLOAD

เครื่องวัดความดันโลหิตปรอทแบบตั้งโต๊ะ
DOWNLOAD

เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบละเอียด
DOWNLOAD

ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ
DOWNLOAD

เตรื่องดูดเสมหะ
DOWNLOAD

เตียงทำคลอด
DOWNLOAD

แผ่นประคบร้อนขนาดมาตรฐาน
DOWNLOAD

รถเข็นพยาบาล
DOWNLOAD

ใส่ความเห็น