ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงลานจอดรถ พื้นคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1750 ตรม.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปรับปรุงลานจอดรถ พื้นคอนกรีต)

ใส่ความเห็น