ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11032562_0001

ใส่ความเห็น