ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

  • by