ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • Sunanta Nuyden