ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • Sunanta Nuyden