ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

  • Sunanta Nuyden