แผนสำรวจความต้องการใช้วัสดุปี 2560

  • Nont 

**หมายเหตุ** โปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จและตรวจทานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถปิดโปรแกรมได้เลย

OPD-NCD ผู้ป่วยใน(ชาย) ผู้ป่วยใน(หญิง) สูติกรรม(LR) งานทันตกรรม งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ER) งานเภสัชกรรม - คลังยา งานรังสี (X-Ray) งานชันสูตร(LAB) กลุ่มการพยาบาล กายภาพบำบัด งานยุทธศาสตร์ งานประกัน งานเวชระเบียน ห้องบัตร งานคอมพิวเตอร์ งานเวชปฏิบัติและชุมชน คลินิกนภา งานแพทย์แผนไทย งานโภชนาการ งานจ่ายกลาง - ซักฟอก ห้องหัวหน้าบริหาร งานการเงินและบัญชี ห้องเก็บเงิน งานธุรการ งานพัสดุบริหาร งานยานพาหนะ งานซ่อมบำรุง PCU

ใส่ความเห็น